Výber najvhodnejšej technológie

Výber „správnej“ komunikačnej technológie s transpondérom pre zamestnanecké karty je potrebné si dobre premyslieť a zamerať sa pri ňom na dlhodobé potreby klienta. Všetky zložky systému, ako napr. zaznamenávanie času, kontrola prístupu a bezhotovostné platby, kladú individuálne požiadavky na technológie.
Vďaka moderným multiaplikačným transpondérom je možné zohľadniť tieto, ako aj ďalšie želania.

„Heknutie“ starých technológií (Hitag1, MIFARE Classic a LEGIC prime) hackermi z Chaos Computer Club a ďalšími umožnilo úplne nanovo definovať tému zamestnaneckých kariet a s tým súvisiacich aplikácií v podnikoch.

Takmer všetky podniky dnes používajú zamestnanecké karty, ktoré musia byť súčasťou migrácie. Procesy v rámci podniku, ako napríklad zaznamenávanie času, sú súčasťou komplexných procesov a musia počas migrácie priebežne ďalej fungovať. Niektoré z funkcií kariet sú kľúčové pre fungovanie podniku, ako napríklad prístupové oprávnenia alebo zaznamenávanie prevádzkových údajov. Iné funkcie, ako napr. bezhotovostná platba, nie sú priamo životne dôležité, no pri prípadných chybách hrozí veľká nespokojnosť pracovníkov.

Formou posudzovania rizík je možné vyhodnotiť potenciál ohrozenia a dôležitosť jednotlivých čiastkových systémov a v prípade potreby vybaviť novou technológiou ako prvé veľmi kritické oblasti, napr. oblasti s vysokým stupňom zabezpečenia.

Rôzne scenáre migrácie môžu pomôcť vytvoriť bezpečný, jednoduchý a pohodlný prechod z DNEŠKA do BUDÚCNOSTI.

 • Výmena všetkých kariet a čítačiek súčasne
  Výhody: žiadne problémy s kompatibilitou, nízke celkové náklady
  Nevýhody: vysoké počiatočné náklady, vysoká jednorazová náročnosť v dôsledku výmeny
 • Výmena kariet za technológiu Dual-Hybrid (dva transpondéry v jednej karte)
  Výhoda: nízke počiatočné náklady, nízka náročnosť, na určitý čas možnosť používania starých čítačiek
  Nevýhoda: ťažkosti s anténami na strane kariet, nekompatibilnosť s jednotlivými čítačkami, vyššie celkové náklady
 • Výmena čítačiek za čítačky Dual-Hybrid (použitie viacerých technológií transpondérov)
  Výhoda: prehľadné počiatočné náklady, nízka náročnosť, na určitý čas možnosť používania starých kariet, nízke celkové náklady
  Nevýhoda: je možné, že nie všetci dodávatelia dielov budú vedieť súčasne narábať so starými aj novými technológiami transpondérov

Rôzne spôsoby migrácie majú mnoho individuálnych výhod aj nevýhod.

Transpondéry Dual-Hybrid tak ponúkajú možnosť fungovať ďalej so starými aj novými čítačkami súčasne. Pritom často nedosahuje pole antény, a tým aj zo subjektívneho pohľadu komfort používania rovnakú úroveň, ako predtým.

Na druhej strane je možné najskôr vymeniť všetky čítačky, ktoré sú spätne kompatibilné so starými kartami. Po dokončení migrácie čítačiek je možné vymeniť aj karty. Pritom sa môže využiť produktová životnosť transpondérových médií a karty vymieňať postupne. Tým odpadá jednorazová akcia so všetkými náročnými procesmi, ktoré z tohto vyplývajú.

Výmena čítačiek je pritom často drahšia ako výmena kariet, takže finančne náročnejšia časť migrácie prebehne ako prvá a najvyššia úroveň zabezpečenia sa dosiahne tiež až po výmene kariet.

Predpoklady je v každom prípade potrebné vyhodnotiť vzhľadom na daného zákazníka a na ich základe vypracovať so všetkými zúčastnenými stranami zodpovedajúcu individuálnu koncepciu migrácie.

Kontaktujte

teraz svojho poradcu v oblasti kartových systémov Dallmayr

Naša webová stránka používa cookies. Pre ďalšie informácie kliknite sem. Kliknutím na voľbu „Súhlasím“, dávate súhlas na ich používanie.