Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1.1 Zodpovedný orgán za spracovanie údajov, ako je uvedené v základnom nariadení o ochrane osobných údajov ("DS-GVO"), je Alois Dallmayr KG, Dienerstrasse 14-15, D-80331 Mníchov (ďalej len "Dallmayr" ).

1.2 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na našu webovú stránku, ku ktorej je možné pristupovať na doméne https://www.dallmayr.com ("webová stránka"). Týka sa aj internetových ponúk spoločnosti Alois Dallmayr KG a odkaz na internetovej stránke odkazuje na vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na poskytovateľov tretích strán.

2. Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby; fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak je priamo alebo nepriamo identifikovateľná, najmä prostredníctvom pridelenia identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátora alebo jedného alebo viacerých špeciálnych znakov, ktoré sú vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto osoby. Príkladom týchto informácií by bolo vaše meno a priezvisko, adresa a e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia.

3. Spracovanie údajov a právny základ

V princípe môžete navštíviť naše webové stránky bez zverejnenia osobných údajov. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame na našej webovej stránke takto:

3.1 Údaje na nastavenie zákazníckeho účtu

Ak nastavíte zákaznícky účet na našej webovej stránke, osobné údaje, ktoré ste poskytli (napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, telefón, titul a prístupové údaje), sú uložené a spracované v databanke zákazníkov Dallmayr. Spracovanie týchto údajov sa vykonáva na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO). Klientský účet môžete kedykoľvek deaktivovať alebo zrušiť na kontaktnej adrese uvedenej v článku 7. V prípade zrušenia vám osobné údaje vymažeme bez meškania. V prípade deaktivácie zákazníckeho účtu vymažeme zákaznícky účet po maximálne dvoch týždňoch; iba že by sme požadovali údaje na vymáhanie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo by bolo vymazanie obmedzovali zákonné alebo zmluvné lehoty na uchovávanie.

Ak ste pri nastavovaní svojho účtu potvrdili svoj súhlas s prijímaním reklamných informácií, spoločnosť Dallmayr používa osobné údaje, ktoré ste poskytli na priamu reklamu. Toto použitie je podmienené vaším súhlasom (článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO). Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom bez uvedenia dôvodov na kontaktnej adrese uvedenej v článku 7. Ak vás budeme kontaktovať e-mailom, každý e-mail obsahuje odkaz na odhlásenie na konci, ktorý umožňuje vašu námietku. Po prijatí odhlásenia alebo odstúpenia od zmluvy vymažeme vaše údaje, ibe že ich ešte vyžadujeme na plnenie zmluvy alebo ak na pokračovanie uchovávania údajov existujú zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania, alebo ak sa na výkon alebo obranu právnych nárokov vyžaduje pokračovanie uchovávania údajov.

3.2 Váš kontakt prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu

Ak nás kontaktujete (napríklad kontaktom, rezervačným formulárom alebo e-mailom), vaše osobné údaje poskytnuté vo vašom kontaktnom formulári sú uložené a spracované spoločnosťou Dallmayr. Údaje, na ktoré sa vzťahuje kontaktný formulár, nájdete v príslušnom formulári. Tieto údaje sa ukladajú a používajú iba na zodpovedanie vašej otázky alebo kontaktov a akýchkoľvek súvisiacich technických správ, potom sa prenesú do podnikateľskej oblasti, ktorú označujete (napríklad Dallmayr Delikatessen). Spracovanie týchto údajov sa vykonáva pri plnení zmlúv alebo predzmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO), alebo ak je to v našom oprávnenom záujme, keď nejaký protichodný záujem na vašej strane nie je rozhodujúci, spracovanie týchto vyšetrovaní je aj v našom záujme (článok 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO). Po ukončení spracovania dotazu si ponecháme korešpondenciu na ďalšie 3 roky od konca kalendárneho roka, kedy dôjde k ukončeniu. Po tomto období si vaše údaje vymažeme alebo ich ponecháme,ale iba vtedy, ak existujú právne, zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania, potrebné na výkon alebo obranu právnych nárokov.

3.3 Údaje na prihlásenie na odber správ

Ak sa prihlásite na odber služby Newsletter, vaše osobné údaje (napríklad meno, adresa a e-mailová adresa) sú uložené a spracované spoločnosťou Dallmayr na účely zasielania bulletinov (Newsletterov). Spracovanie týchto údajov sa vykonáva v súlade s vaším súhlasom (článok 6 ods. 1 písm. c) DS-GVO) alebo sa vykonáva na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO). V tomto prípade Vám pravidelne posielame reklamné informácie o službách a produktoch spojených s našimi ponukami. Odber newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť na kontaktnej adrese uvedenej v článku 7 alebo na základe odkazu na zrušenie odberu na konci každého bulletinu. Po úspešnom odhlásení sa vaša e-mailová adresa bezodkladne odstráni z nášho distribučného systému.

3.4 Údaje používané na reklamné účely

Na vlastné reklamné účely si vyhradzujeme právo ukladať na súhrnných zoznamoch vaše meno a priezvisko, vašu poštovú adresu a - ak sme od Vás dostali tieto dodatočné informácie podľa zmluvného vzťahu - váš titul, akademický titul, rok narodenia a profesionálny, priemyselný alebo obchodný titul a používať ich na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Spracovanie vašich údajov na tento účel vyplýva z toho, že Dallmayr má oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm.f) DS-GVO) pri propagácii svojich produktov a služieb. Takisto predpokladáme, že vy máte záujem o túto čisto poštovú reklamu. V opačnom prípade môžete namietať proti ukladaniu a používaniu vašich údajov na tento účel kedykoľvek s budúcim účinkom bez uvedenia dôvodov na kontaktnej adrese uvedenej uvedenej v článku 7. V prípade námietky vymažeme vaše údaje pre poštovú reklamu bezodkladne, ak neexistuje iný právny základ na spracovanie alebo ak neexistujú právne, zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania alebo sa neustále skladovanie nevyžaduje na výkon alebo obranu právnych nárokov.

4. Zverejňovanie osobných údajov

4.1 V zásade nezverejňujeme osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nie je potrebné pri plnení zmluvy (napr. Oznamovanie údajov o adresách dodávateľským spoločnostiam na objednávky) alebo prípustné z dôvodu príslušných právnych ustanovení alebo ste s tým vy sami súhlasili.

4.2 V kontexte našich obchodných procesov sme niekedy podporovaní poskytovateľmi služieb (tzv. Zmluvnými spracovateľmi) (napr. Údržbou webových stránok alebo iných IT služieb alebo služieb), ktorí môžu byť vystavení vašim osobným údajom. Tieto subjekty spracúvajú osobné údaje len na našom základe a na naše obchodné účely. Zaviazali sme týchto zmluvných spracovateľov objednávokprostredníctvom tzv. Objednávkových procesorových zmlúv, aby sme zabezpečili riadne spracovávanie. Spracovatelia objednávok dostanú prístup k osobným údajom, ktoré sú potrebné na plnenie ich činností. Títo zmluvní spracovatelia majú výslovne zakázané používať alebo spracovávať vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel.

4.3 Ak sa v súvislosti s budúcim zhromažďovaním údajov objavia ďalšie kategórie príjemcov vašich osobných údajov, budeme vás o tom informovať v čase zberu podrobností na tento účel.

5. Vymazanie údajov

Upozorňujeme, že kvôli zákonným lehotám uchovávania údajov môžeme byť povinní uchovávať určité údaje počas trvania zákonom stanovenej lehoty. Vaše údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na zamýšľané účely, alebo hneď, ako stiahnete váš súhlas ak neexistujú žiadne právne, zákonné alebo zmluvné povinnosti uchovávania a údaje nie sú potrebné na výkon, výkon alebo obranu právnych nárokov.

6. Užívateľské dáta, súbory cookie, pixely, doplnky

6.1 Z technických dôvodov môže každý prístup na našu webovú stránku spôsobiť zhromažďovanie a spracovanie vašej IP adresy a ďalších používateľských dát (napr. Dátum a čas prístupu, názov stránky, na ktorú je prístup, množstvo údajov odoslaných žiadajúcemu poskytovateľovi) na našom serveri. To je potrebné pre vykonanie komunikačného procesu na našich webových stránkach, ktoré ste požadovali. Toto spracovanie je založené na našom odôvodnenom záujme (článok 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO) pri vykonávaní komunikácie. Predpokladáme, že je to aj vo vašom záujme, pretože webová stránka nemôže byť zobrazená bez tejto komunikácie. Kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov na tento účel s budúcim účinkom. Napriek tomu vás informujeme, že pri prístupe na webovú stránku je možné vaše osobné údaje spracovať aj po námietke, pretože z technických dôvodov nie je možné nastaviť spracovanie potrebné pre jednotlivých používateľov webových stránok alebo všeobecne. Existujú presvedčivé ochranné dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Ak chcete zabrániť spracovaniu popísanému vyššie, požiadali by sme vás, aby ste už nemali prístup na naše webové stránky.

6.2 V záujme štruktúry vašej návštevy na našich webových stránkach atraktívnym spôsobom a uľahčenia používania určitých funkcií, s vaším súhlasom používame tzv. Cookies na webových stránkach. Sú to malé textové súbory vložené do vášho zariadenia. Niektoré z nami používaných súborov cookie sa po ukončení relácie prehliadača odstránia, keď zatvoríte prehliadač (tzv. Cookies na reláciu). Ďalšie súbory cookie zostanú v zariadení a umožnia nám alebo zmluvným spracovateľom rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Nasleduje vysvetlenie toho, aké súbory cookie používame, na aký účel spracovávame údaje od vás a ako môžete odstrániť vašu niekedy špecificky dohodnutú dohodu s používaním súborov cookie.

6.3 Hlavné cookies, ktoré používame, sú:

(a) Súbory cookie relácie prvej strany: súbory cookie relácie prvej strany sú súbory cookie, ktoré vznikli sami za účelom uľahčenia užívateľsky prívetivého používania našich webových stránok, napr. uložením používateľských nastavení (napríklad jazyk, ukladanie obsahu nákupného košíka). Na konci relácie prehliadača sa tieto súbory cookie automaticky odstránia.

(i) Cookie CapsaQS: Tento súbor cookie umožňuje dočasné uloženie nákupného košíka uložením obsahu až do ukončenia relácie prehliadača. Toto spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO (spracovanie na plnenie zmluvy alebo plnenie predzmluvných opatrení). Voči tomu nemožno namietať.

(b) Pretrvávajúce súbory cookie prvej strany: Permanentné súbory cookie prvej strany sú súbory cookie, ktoré vznikli sami a sú vymazané po určitej dobe.

(i) Súbor cookie s upozornením na súbory cookie: Tento súbor cookie obsahuje informácie o tom, či používateľ súhlasil s používaním súborov cookie a či sa upozornenie o súboroch cookie nezobrazuje trvalo ani opakovane pri každej návšteve stránky. Toto spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO (spracovanie na plnenie zmluvy alebo plnenie predzmluvných opatrení). Tento súbor cookie sa vymaže po 365 dňoch.

(c) Permanentné súbory cookie tretích strán: Permanentné cookies tretích strán sú cookies vložené treťou stranou pri návštevách našej stránky.

(i) Google Analytics: Na našich webových stránkach sa používa služba Google Analytics, webová analýza spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookie uložené vo vašom počítači na uľahčenie analýzy používania našich webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní našich webových stránok sú všeobecne prenesené na server Google v USA a uložené tam. Na tejto webovej stránke bola aktivovaná anonymita IP, takže vaša IP adresa je skrátená v členských štátoch Európskej únie a v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je plná IP adresa kvôli skráteniu prenesená na server Google v USA.

Spoločnosť Google používa tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky s cieľom posúdiť vaše používanie webových stránok, zostavovanie prehľadov o aktivite webových stránok pre operátora a ďalšie zostavovanie služieb prevádzkovateľa webových stránok súvisiacich s aktivitou a používaním internetu. Adresa IP, ktorú váš prehliadač oznámila službe Google Analytics, nie je spoločnosťou Google kombinovaná s inými údajmi. Toto spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO (dohoda).

Môžete zabrániť používaniu súborov cookie pomocou príslušných nastavení prehliadača. V tomto prípade niekedy nemôžete v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) súborom cookie a spracovaním údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. pre váš súčasný internetový prehliadač.

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach kliknite na tento odkaz, aby ste zabránili budúcemu zhromažďovaniu pomocou služby Google Analytics na tejto webovej lokalite (funkcia odhlásenia iba v tomto prehliadači a iba v tejto doméne). To znamená, že na svojom zariadení umiestnite cookie odhlásenia. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, musíte kliknúť na tento odkaz ešte raz.
Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/sk.html or https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

(ii) Naša webová stránka využíva službu spoločnosti Matelso GmbH, Stuttgart. Ak nám zavoláte na číslo poskytnuté spoločnosťou Matelso, informácie o hovore (dĺžka trvania, stav, čas hovoru) sa prenesú na webovú službu analýzy (napr. Google Analytics). Okrem toho spoločnosť Matelso číta cookies nastavené našou analytickou službou alebo inými parametrami navštívenej webovej stránky, napr. odkazovač, cesta k dokumentu, vzdialený používateľský agent. Spoločnosť Matelso spracováva zodpovedajúce informácie podľa našich inštrukcií ukladania na servery v EÚ. Toto spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO. Môžete zabrániť používaniu súborov cookie pomocou príslušných nastavení prehliadača. Upozorňujeme vás však, že v tomto prípade niekedy nemôžete v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.matelso.dr/privacy

6.4 Plug-ins

Plug-ins sú softvérové funkcie od poskytovateľov tretích strán zabudovaných na našej stránke prostredníctvom rozhrania. Za spracovanie vykonané prostredníctvom tejto stránky je prísažne zodpovedný poskytovateľ stránky. To, ako modul plug-in spracováva vaše údaje, si môžete prečítať vo vyhlásení o ochrane údajov príslušným poskytovateľom. Konkrétne, modul ovplyvňuje týchto poskytovateľov:

(i) Google Maps: Odkazujeme na naše webové stránky na funkcie z Mapy Google, ktoré môžu vložiť svoje vlastné súbory cookie. Vyhlásenie o ochrane údajov od spoločnosti Google je možné stiahnuť z nasledujúceho odkazu: https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.

(ii) Google Recaptcha: Tento doplnok skontroluje, či je dotaz v našom kontaktnom formulári automatizovaný od robota. Vyhlásenie o ochrane údajov od spoločnosti Google je možné stiahnuť z nasledujúceho odkazu: https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.

(iii) UTZ Certified: Zahrnutím nástroja IPhrame od spoločnosti UTZ Certified máte možnosť sledovať pôvod vašej kávy. Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosťou UTZ Certified môžete prevziať na nasledujúcom odkazu: https://utz.org/wp-content/uploads/2018/05/18-05-Rainforest-Alliance-Privacy-Policy.pdf, a vyhlásenie súboru cookie je možné stiahnuť z nasledujúceho odkazu: https://utz.org/cookie-policy/.

(iv) Poskytovateľ spoločnosti Monotype GmbH vkladá sledovací pixel s cieľom počítať prístup k stránkam na účely výpočtu licencií skriptov. Monotyp je zodpovedný za toto spracovanie. Vyhlásenie o ochrane údajov od spoločnosti Monotype sa dá prevziať z nasledujúceho odkazu: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/.

7. Vaše práva a kontaktné údaje

7.1 Ak je spracovanie vašich osobných údajov na základe zmluvy, môžete kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s budúcim účinkom. Toto nemá vplyv na spracovanie údajov vykonané pred odstúpením od zmluvy.

PRÁVO NAMIETAŤ
AK JE SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČLÁNKU 6 ODSEKu 1 pÍSMENe f) DS-GVO (SPRACOVANIE OCHRANY PRÁVNYCH ZÁUJMOV zodpovednej osoby), MÁTE PRÁVO NA znesenie nÁmietky za PODMIENOK UVEDENÝCH v zákone napr. PRE DÔVODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEJ SITUÁCIE ALEBO V PRÍPADE SPRACOVANIA NA PRIAMY REKLAMNÝ ÚČEL.

Máte právo na informácie o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú. Podľa ustanovení uvedených v zákone máte nárok na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a prenosu údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na úrad pre dohľad, najmä v členskom štáte, v ktorom máte obvyklý pobyt alebo prácu alebo kde došlo k údajnému porušeniu.

7.2 Naše kontaktné údaje:

Alois Dallmayr KG
Dienerstrasse 14-15
D-80331 Munich
Telefónna ústredňa: +49 89 / 2135-0
Telefónny zákaznícky servis: +49 89 / 2135-130

email: info@dallmayr.de
Osobu zodpovednú za ochranu údajov spoločnosti Dallmayr KG môžete kontaktovať na tejto adrese:
Firma SBU-Sicherheitstechnische Betreuung von Unternehmen
Friemarer Strasse 38
99867 Gotha
alebo datenschutz@dallmayr.de.

Dňa 23.05.2018

Naša webová stránka používa cookies. Pre ďalšie informácie kliknite sem. Kliknutím na voľbu „Súhlasím“, dávate súhlas na ich používanie.