Hospodárne

Etiketa „Efficient Ecomatics“ označuje automat, ktorý pripravuje kávu trvalo udržateľným a profesionálnym spôsobom.

  • Úspora elektrickej energie nahradením bežného osvetlenia technológiou LED
  • Ovládanie osvetlenia automatu senzorom priblíženia
  • Regulácia teploty optimalizovanou izoláciou prístroja
  • Automatické nočné utlmenie a programovateľné chladenie
  • Separovaný zber a recyklácia pohárikov a vrchnákov
  • Úspora paliva optimalizáciou servisných trás a kratších ciest

Ekologicky

Ihre Vorteile

Sociálne

Ihre Vorteile

Hospodárne

Ihre Vorteile

Inovatívne

Ihre Vorteile


Kontaktujte

teraz svojho poradcu Dallmayr Vending & Office

na kontaktný formulár

 

Our website uses cookies. For further information, please click here. By clicking the button I agree, you consent to the use of cookies.